با توسعه و رشد روز افزون شبکه های کامپیوتری، قدرت ارسال اطلاعات تصویری علاوه بر صدا از طریق شبکه های مخابراتی در دهه 1980 رو به فزونی گذاشت. سپس با پیوند تاریخی قدرت محاسباتی کامپیوتری و امکان ارسال اطلاعات، فناوری اطلاعات متولد شد.
همگام با پیشرفت روز افزون فناوری در جوامع امروزی، نیاز به اطلاعات و امکان استفاده از آن ها در تمام زمینه ها لازم است. با توجه به پیشرفت های قرن اخیر در کامپیوتر، فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است، به طوری که قرن حاضر را قرن اطلاعات نامیده اند. قرنی که در آن، استفاده بهینه از اطلاعات عامل توسعه و پیشرفت خواهد بود. وابستگی رشد علم و دستیابی به اطلاعات، اهمیت فناوری اطلاعات را بیشتر نشان می دهد، به طوری که یکی از عوامل مهم در ارزیابی پیشرفت کشورها، امکان دستیابی به اطلاعات و نحوه استفاده از آن می باشد. استفاده از این فناوری جدید، برای تمام کشورها امکان پذیر است.

• فناوری اطلاعات :
فناوری اطلاعات مجموعه ابزارها و روش های لازم برای تولید، پردازش، نگهداری، توزیع و حذف یا پاک کردن سیستم های مبنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن که شامل متن، صوت و تصویر می شود. ادغام شبکه های صوتی و تصویری در ساختارهای بزرگ اقتصادی، تجاری و علمی، مدیریت سازمان با سیستم شبکه های کامپیوتری همه و همه با استفاده از کابل کشی یک سیستم واحد و یکپارچه این فناوری صورت می گیرد.
* فناوری اطلاعات یا IT را میتوان به عنوان فناوری های محاسباتی و ارتباطات راه دور که امکانات خودکار استفاده از اطلاعات را فراهم می کنند، تعریف کرد. با این تعریف IT بیانگر تجهیزات به معنای سخت افزار و نرم افزار قابل لمس می باشد. یک رایانه که با استفاده از یک شبکه محلی به دیگر رایانه ها متصل شده باشد، مثالی از IT را بیان می کند.

• عناصر اصلی فناوری اطلاعات :

    انسان : منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
    ساز و کار: مقررات و روش ها، ساز و کارهای بهبود و رشد، ساز و کارهای ارزش گذاری و مالی
    ابزار: نرم افزار، سخت افزار، شبکه و ارتباطات
    ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط

• وظایف شرکت فناوری اطلاعات :
_ اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکان در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
_ تهیه و تصویب دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها و استاندارد های فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات.
_ تهیه و تدوین طرح های جامع در زمینه شبکه ارتباطات بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط.
_ مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزش های تخصصی خاص به منظور توسعه مهارت های لازم.
_ فراهم کردن امکانات لازم جهت تأمین نیازههای متقاضیان شبکه های خصوصی کلان.
_ عضویت در نهادها و انجمن های تخصصی ملی و بین المللی و شرکت در کنفرانس های مربوطه به منظور کسب تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات.

• ثبت شرکت فناوری اطلاعات :
متقاضیان ثبت شرکت که فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات در شرح فعالیت های آنان وجود دارد باید مدارک ذیل را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت بررسی تقاضای آنها ارائه نمایند.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات :

    تصویر اظهارنامه
    اصل نامه اداره کل ثبت اسناد
    تکمیل فایل مشخصات اعضاء شرکت

* قابل ذکر است تأسیس شرکت با فعالیت فناوری اطلاعات مستلزم اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مخابرات) می باشد.
شرکت های فناوری اطلاعات، درچارجوب سهامی خاص ، با مسئولیت محدود به ثبت می رسند؛ در ادامه ضمن تعریف درمورد شرکت های سهامی خاص،بامسئولیت محدود به شرایط و مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت های فناوری اطلاعات می پردازیم:

• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی آنهاست. تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
درادامه به شرایط ومدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت فناوری اطلاعات خواهیم پرداخت.

• شرایط ثبت شرکت فناوری اطلاعات سهامی خاص :
- دارای حداقل ۳نفر عضو و ۲نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضاء باشند)
- دارای حداقل صد هزارتومان سرمایه
- پرداخت حداقل ۳۵ درصد از سرمایه به صورت نقدی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت فناوری اطلاعات سهامی خاص :
- تصویر مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
- اقرارنامه ی امضا شده
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- دریافت مجوز در صورت نیاز به مجوز بودن

• شرایط و مدارک شرکت فناوری اطلاعات بامسئولیت محدود برای ثبت به شرح ذیل است :
شرایط لازم :
- حداقل سرمایه اولیه یک میلیون ریال
- وجود حداقل دو نفر شریک
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
مدارک مورد نیاز:
- کپی مدارک شناسایی کلیه اعضاء(شناسنامه و کارت ملی)
- اصل گواهی عدم سو پیشینه(گواهی عدم سوءپیشینه ازمراکزپلیس +10تهیه شود)
- امضای اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها